Aan alle WAK- medewerkers

Aan alle WAK- medewerkers,

Na mijn dank overgebracht te hebben in de laatste ledenvergadering, wil ik nogmaals mijn dank uitbrengen aan alle leden ( niet op de vergadering aanwezig ) die het afgelopen jaar een of meerdere malen de werkzaterdagen bezocht hebben.

Het is een geweldige steun voor de vereniging dat een aantal leden de Markeplaat willen helpen onderhouden. We hebben met z’n alle vele lichte en wat zwaardere werkzaamheden verricht, grote bomen platgelegd, nieuwe bomen geplant, hekwerken hersteld en zo meer.

Genoten van de soep, de stamppot en het vele mooie weer op die dagen.

Hopende dat we met alle leden deze zomer  zullen genieten van deze mooie stek,  besluit ik met nog een mededeling:

Tot de volgende werkzaterdag op zaterdag 7 oktober 2017 om 10.00 uur.

WAK- coördinator

F.T.