Onze kastanjebomen

Al enige tijd is er een ziekte ontdekt in de kastanjebomen, het lijkt erop dat ze last hebben van de zgn. “kastanjemineermot”.  Er zijn verschillende mogelijkheden om deze te bestrijden. Een van de eenvoudigste is, de afgevallen bladeren te verwijderen van het terrein, echter dit is veel werk. We hebben besloten ze te verbranden. We hebben een proef gedaan, dat gaat goed, echter het gaat wel gepaard met een rookpluim. We zullen dit uitvoeren met zo min mogelijk overlast voor de bezoekers.

We gaan in overleg met het bestuur op zoek naar betere oplossingen om de bomen te kunnen sparen van hun ondergang.

Met eventuele vragen of betere oplossingen kunt u zich wenden tot Frans.