Verslag boomplantdag 25 maart jl.

Beste vrienden van Mens en Natuur

Hier een berichtje van de BOOMVERPLANTDAG van mens en natuur op 25 maart jl.

Nadat zich op zaterdagochtend tien leden gemeld hadden om op de plaat actief bezig te willen zijn, werden na de koffie de ploegen ingedeeld. Ploegen voor het rooien van de aanplant en andere voor het planten van de jonge stekken. Twee groepen hielden zich bezig met de aanplant van wilgen en vlier, de anderen met de esdoorn.

Door de wakcoördinator werden een aantal gebieden aangewezen die aan het bos zouden worden terug gegeven ( te veel grasvelden ). Ook omdat er in het moeras een aantal bomen afsterven hebben we besloten om een gedeelte van het parkeerterrein en het volleybalveld weer bos te laten worden. Ook het moestuintje wordt door een bomenrij afgeschermd van de speelweide rond de vijver. We zullen met de maaiploeg rond tafel gaan zitten om het maaiprogramma voor het komende seizoen  te bespreken en om aan te geven waar we vinden dat er niet meer gemaaid hoeft te worden.

We hebben een verschrikkelijk mooie dag gehad op de plaat met fantastischgoed weer en lekkere soep, enkelen van ons hebben ook nog in de vijver gezwommen.

Voor komende “laatste” werkzaterdag van dit seizoen staan er nog een aantal werkzaamheden te wachten.

Bijvoorbeeld:
Onderhuis en plaathuis schoonmaken,
 Toiletgebouw schoonmaken,
 Het terras en de banken reinigen,
Goten schoonmaken,
Het riet rond de vijver verzamelen en weghalen,
Takken en nog op enkele plaatsen blad verwijderen van de paden,
En door de wakcoördinator zijn er nog wat activiteiten te melden op zaterdag.

We gaan er vanuit dat zich weer een groot aantal leden wat tijd weten te vinden om een dagje de handen uit de mouwen te steken om onze markeplaat in mooie staat te brengen voor het komend seizoen.

Tot zaterdag 1 april ( geen grapje maar toevallig is dit de eerste zaterdag van de maand april )

Om 9.45 uur staat de koffie klaar en Floor zal voor een heerlijke soep zorgen.