Werkzaamheden aan De Mark in 2019

Project Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden (Halderberge en Etten-Leur)

Klik hier voor een uitgebreide pagina over het werk aan de Mark.

De provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta gaan volgend jaar beginnen met het verhogen van dijken, en aanleggen van sluizen en gemalen in onze directe omgeving. Uitvoerend bedrijf is Boskalis. Het  betreft niet ons terrein, maar de overkant van de Mark. Waar de Leursche Haven in de Mark uitmondt, komt een sluis met een gemaal; en ook bij de Laaksche Vaart. Tussen beide locaties wordt de dijk verhoogd. In principe staan de sluizen open, maar bij te verwachten hoge waterstand in de Mark, kunnen ze gesloten worden. De sluizen zijn ruim genoeg voor het doorlaten van de (plezier)scheepvaart. De gemalen zijn er voor om ook een teveel aan water weg te pompen. Tevens wordt de historisch aanwezige “redoute” weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Dit was een 18e eeuws eenvoudig verdedigingswerk, ter bescherming van de monding van de Leursche Haven. 

Als je bij ons op de dijk staat, met je gezicht naar de Mark (en je blote billen naar de Plaat), is de monding van de Leursche Haven links, en die van de Laaksche Vaart rechts.

In november 2018 was er een informatieavond alwaar het plan verduidelijkt werd. De meeste werkzaamheden zullen in 2019 plaatsvinden, met een begin van de voorbereidingen in februari/maart. Wees dus niet verbaasd hierover bij een bezoek aan de Plaat (lawaai), of tijdens een blote wandeling op de dijk langs de Mark. 

Op de informatieavond werd deze nieuwsbrief verspreid:

 

Voor als je er nog meer over wilt lezen, op de download pagina (wel eerst inloggen) heb ik de meest interessante klaarstaan. Deze gaan o.a. over archeologisch onderzoek. 
Ook is er een speciale website; deze gaat niet alleen over “ons” stukje, maar ook over andere projecten in West-Brabant. Er is ook een 3D visualisatie gemaakt.

“En onze kant van de Mark dan ?” zul je je afvragen. De dijken aan onze kant behoeven geen verbetering of verhoging. We hoeven dus niet bang te zijn voor natte voeten.

Bij de schuur in het midden is de monding van de Leursche Haven.