Werkzaterdag 3 februari

Werkverslag van zaterdag 6 januari

Rond 10.00 uur meldden zich 17 leden van onze vereniging om ieder op zijn manier zich in te zetten om het terrein op orde te houden en vernieuwingen aan te brengen. Na een snelle bak koffie gingen we aan de slag.

Het was de bedoeling de rietkraag langs de vijver verder te maaien. Echter na een 10-tal meters was het gedaan met de machine. Even na laten kijken door de ”motormaaier” (garantie).

Fons en Wim hebben zich op verdienstelijke wijze gestort op het kappen van de elzen langs het veld. Deze elzen waren op zo’n hoogte gegroeid dat de begroeiing ‘s zomers onvoldoende dicht groeide. Dus eerst deze elzen en over enkele jaren de daarachter staande esdoorns terugsnoeien. Dan kunnen we daar de komende jaren weer nieuw groen verwachten.

Robin en Jac waren in het toilet het plafond aan het afmaken en hebben een wasbakje opgehangen. Ton zal na de winter het water aansluiten.Echter bij het aantrekken van het aggregaat brak het trekkoord, zodat ze voor zaag en boorwerk naar het plaathuis moesten lopen. ( goed voor de conditie van Robin en Jac ).

Fred, Ria, Adele, Floor en Jan gingen nauwgezet het veld ontdoen van opkomende bomen en esdoornstruiken. We willen het veld zoveel mogelijk veld laten zodat ingrijpen elk jaar noodzakelijk is. Daarna waren de wilgen in het SBL bos aan de beurt om deze te knotten. Hier kunnen ze de volgende werkzaterdag volop hun gang gaan. Doordat het veld ontdaan is van bomen kunnen we in februari of maart met de klepelmaaier het veld afmaaien. We kunnen dan zien hoe het veld deze zomer opbloeit, mogelijk met nieuwe vegetatie?

Adri e en Gerrit hebben een inspectie uitgevoerd aan de zuidzijde van het terrein, de zgn. schouwstrook langs de sloot. Ze hebben een begin gemaakt om te kijken hoeveel werk het is om de sloot vrij te maken van bomen en het hekwerk te herstellen. Conclusie veel werk voor de volgende werkzaterdagen.

Ruud en Marcel gingen met de kettingzagen op de bult naast de vijver de dode bomen eruit zagen met behulp van Kees en Kees.

Rob ( geen nieuweling maar de man van de banken ) is een lichtpunt in de werkkast van het onderhuis aan het aanbrengen. Omdat een schakeldraad ontbrak is dit nog niet afgerond maar zal de volgende keer wel afkomen.

Gerrit heeft een aantal banken verstevigd en een rolplateau gemaakt voor de klepelmaaier om deze te kunnen verzetten in het onderhuis.

Tot zover de gebeurtenissen van deze zaterdag, oh ja vergeten, we hadden deze keer bij de koffie taart van Kees en hartige koekjes van Fred. Bij de lunch heeft Floor ons voorzien van een heerlijke erwtensoep en door Fred gecompleteerd met een preitaart.

Allen bedankt tot de volgende zaterdag op 3 februari.