Het werk aan de Mark

Een korte uitleg over de werkzaamheden aan de overkant van de Mark in 2019

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mens, dier en bedrijf achter de dijk moet nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan. Waterschappen hebben samen met de  provincie afgesproken dat de regionale keringen in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de keringen waar dat nodig is. In opdracht van het waterschap ontwerpt en realiseert Boskalis Nederland B.V. deelgebied ‘Midden’.

basiskaart2
Groen is oké, rood is verhogen

Op de rivier de Mark sluiten ten noorden van Etten-Leur een tweetal vaarten aan, te weten de Laaksche Vaart en de Leursche Haven. De Mark en deze vaarten zijn voorzien van regionale waterkeringen (kades) welke het achterland beschermen tegen hoogwater. Bij de laatste toetsing van kades is gebleken dat deze op grote delen niet hoog genoeg zijn en derhalve afgekeurd zijn op hoogte. De kades dienen te worden verbeterd. Om niet alle kades langs beide vaarten te hoeven  verbeteren is ervoor gekozen om de Laaksche Vaart en de Leursche Haven te voorzien van een afsluitmiddel in de vorm van een keersluis zo dicht mogelijk bij De Mark. Hierdoor worden de te  verbeteren kaden beperkt tot hoofdzakelijk alleen langs de Mark. Om het stroomgebied van de Laaksche Vaart en de Leursche Haven te kunnen blijven ontwateren worden de keersluizen gecombineerd met een gemaal. Kosten van dit project zijn zo’n 25 miljoen euro.

Sluis en gemaal Laaksche Vaart

Dit jaar is reeds begonnen met de werkzaamheden, allereerst met het aanleggen van een geschikte weg naar de 2 locaties, dat waren immers zandpaden (Krijtenburgse Weg, Opperweg en Veerweg). Laat ook duidelijk zijn dat het niet de Markeplaat betreft, maar vanaf ons terrein gezien “de overkant” van de Mark. Waar de Leursche Haven in de Mark uitmondt, “zicht naar links”, komt een sluis met een gemaal; en ook bij de Laaksche Vaart, “zicht naar rechts”. Tussen beide locaties wordt de dijk verhoogd met ongeveer 70 cm. In principe staan de sluizen open, maar bij te verwachten hoge waterstanden, kunnen ze gesloten worden. De sluis bij de Leursche Haven is ruim genoeg voor het doorlaten van de (plezier)scheepvaart.

Sluis en gemaal Leursche Haven

Tevens wordt de historisch aanwezige “redoute” weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Dit was een 18e eeuws eenvoudig verdedigingswerk, ter bescherming van de monding van de Leursche Haven. Soldaten konden hier in stelling gaan zitten achter een kleine aarden verhoging. In die tijd lag hier ook een veer, totdat einde 19e eeuw er bij Hazeldonk/ Zwartenberg een brug werd aangelegd. Deze eerste brug was een draaibrug, gebouwd in 1884. In 1939 was de huidige vaste brug gereed, maar deze werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers alweer opgeblazen. Enkele jaren later is deze hersteld. Tijdelijk was er een voetveer…

Redoute bij monding Leursche Haven

Wees deze zomer dus niet verbaasd over het bouwgeluid van deze werkzaamheden bij een bezoek aan de Markeplaat, of over het uitzicht tijdens een blote wandeling op de dijk langs de Mark.

“En onze kant van de Mark dan ?” zul je je nog afvragen. De dijken aan onze kant behoeven geen verbetering of verhoging. We hoeven dus niet bang te zijn voor natte voeten, of dat we een bouwvakker tegenkomen.

Er zijn 2 fotomapjes, een over wat hier verteld is, en nog een met oude kaarten.

Voor als je er nog meer over wilt lezen, klik dan onderaan op een van de documenten. Deze gaan o.a. over archeologisch onderzoek. Let op: ze zijn soms wel erg uitgebreid…

Hier nog een link naar een speciale website van waterschap Brabantse Delta met nieuws e.d.; deze gaat niet alleen over “ons” stukje, maar ook over andere projecten in West-Brabant.

En dit is een link naar een prachtig 3D filmpje over het bouwplan.